გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია ავტომატურად ზიარდება FACEBOOK გვერდზე, თუ ეს ინფორმაცია თქვენთვის შემაწუხებელია შეგიძლიათ გააუქმოთ გვერდის გამოწერა.