ცოტა რამ კიბერ სამყაროს შესახებ.კიბერ სამყარო ანუ ციფრული სამყარო შეგვიძლია შევადაროთ პარალელურ სამყაროს, რომელიც უკვე რეალობაა. ჩვენ ვერ ვხედავთ მას მატერიალურად და ვერც ვეხებით, მაგრამ ფაქტია რომ არსებობს, არსებობს თან შეუზღუდავისრულად ნახვა …