სარეკლამო გზები ინტერნეტში და ციფრულ სამყაროში: “ცუდი რეკლამა არ არსებობს !!! ” უბრალოდ არსებობს ეფექტური და ნაკლებად ეფექტური რეკლამები. აი ციფრულ სამყაროში კი ამის ანალიზი ძაქლიან მარტივია.აქ ყველაფერი ციფრებში აისახება,სრულად ნახვა …