რა არის SEO ? ( Search Engine Optimization) მარტო კარგი ვიზუალის ან ფუნქციონალის WEB გვერდი არაა საკმარისი იმისტის რომ წარმატებას მიაღწიოთ. ამისთვის საჭიროა ხალხმა ადვილად შეძლოს საჭიროების შემთხვევაში თქვენი ვებსრულად ნახვა …